Kontakt

DANUBIUS INVESTMENT s.r.o.

Potočná 31

831 06 Bratislava

IČO: 43 828 612

Vložka č. 48920/B

Konateľ (majiteľ): Ing. Jaroslav Jurák

Mobil: +421 902699988

Telef: + 421 2 20769988

E-mail: dan.in@upcmail.sk   (informácie o produktoch, dodacích a obchodných podmienkach)