Investičné diamanty

Prečo investovať do diamantov?

Diamanty sa v prírode vyskytujú veľmi zriedkavo, ich ťažba je veľmi náročná a náleziská sú čoraz vyťaženejšie.

Pre svoje fyzikálne vlastnosti majú nezastupiteľné využitie v priemysle a pre svoj atraktívny vzhľad, po vybrúsení, aj v šperkárstve.

Brúsené diamanty, vzhľadom k malej hmotnosti (veľkosti),v sebe kumulujú veľmi veľkú hodnotu (napr. cena brúseného diamantu je približne 15000 x väčšia ako cena rovnakého množstva zlata). Diamanty sú ľahko prenosné, skladovateľné a ťažko zničiteľné.

Vďaka všetkým svojim vlastnostiam hodnota a cena diamantov odoláva celosvetovým hospodárskym krízam, menovým turbulenciám, poklesom hodnoty akcií, cenných papierov, či nehnuteľností. Brúsený diamant je stabilnou, bezpečnou a ( najmä v prípade kvalitných, alebo raritných kameňov) veľmi výnosnou investíciou.

Brúsené diamanty sú voľne obchodovateľné a akceptované po celom svete.

Investícia do diamantov si nevyžaduje veľké znalosti. So základnými kvalitatívnymi parametrami brúsených diamantov a ich vplyvom na cenu diamantu a výnosnosť vašej investície, vás musí oboznámiť váš predajca. Preto je dôležité vyhľadať obchodníka s patričnými znalosťami (najlepšie certifikovaného znalca) a priamym spojením na niektoré svetové burzy.

Každý investičný diamant musí byť certifikovaný niektorým, svetovo uznávaným, laboratóriom, ktoré zaručuje deklarovanú kvalitu. Certifikát takejto inštitúcie sprevádza každý investičný diamant (umiestnený v plastovej karte) ako jeho rodný list.


Vývoj cien diamantov za posledných 50 rokov.

Diamanty v sebe kumulujú nielen vysokú hodnotu (hodnota diamantov na mernú jednotku hmotnosti je 15 000 krát väčšia ako hodnota rovnakého množstva zlata), ktorá im predurčuje úlohu finančného nástroja, ale aj celý rad fyzikálnych (tvrdosť, optické vlastnosti) a estetických vlastností využiteľných v priemysle či šperkárstve. Súbor týchto vlastností robí z diamantov výhodnú, bezpečnú a medzinárodne uznávanú, investíciu.

Ceny kvalitných diamantov sa neustále držia nad mierou inflácie krajín s fungujúcou ekonomikou. Ich hodnota odoláva kurzovým výkyvom, akciovým prepadom, prudkým poklesom na trhu nehnuteľností i globálnym krízam.


O výhodnosti a bezpečnosti investície do kvalitných brúsených diamantov svedčí aj vývoj ich cien za posledných 50 rokov


Rast cien brúsených diamantov v závislosti od hmotnosti v období 2007 - 2008

Ceny diamantov rastú nielen v závislosti od kvality, ale, samozrejme, aj v závislosti od ich hmotnosti (veľkosti). Skutočnosť, že veľké prírodné diamanty sa vyskytujú veľmi zriedkavo sa odráža aj v ich cene a v rýchlosti zhodnotenia prostriedkov investovaných do ich kúpy. Markantné je to najmä u investičných diamantoch nad 3Ct. Ich zhodnotenie je mnohonásobne vyššie a rýchlejšie ako zhodnotenie malých diamantoch do 1Ct. Dá sa teda povedať, že investícia do jedného 3Ct diamantu sa zhodnotí podstatne lepšie ako investícia do troch diamantov o hmotnosti 1Ct.

Treba poznamenať, že v sledovanom období 2007-2008 bol dopyt po investičných diamantoch veľmi veľký. V nasledujúcich rokoch, vplyvom krízy, rástli ceny pomalšie resp. stagnovali (čo sa však netýkalo napr. dopytu v Číne, ktorý rástol a neustále rastie). V poslednom období ceny i dopyt opäť mierne rastú.